אתיקה מקצועית - בד"מ פ/108/11


בד"מ פ/108/11 ועדת האתיקה של ועד מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין בישראל נ' עו"ד פלוני – חזרה מקובלנה / זיכוי מאשמה / הסדר טיעון / אתיקה מקצועית של עריכת דין / דין משמעתי של עורכי דין -

ועדת האתיקה של ועד מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין בישראל הגישה קובלנה כנגד עו"ד פלוני במסגרתו הואשם עו"ד בכך שבמסגרת טיפול בלקוח שנעצר הפר הבטחותיו לקרובי משפחתו ולא פעל בהתאם לחובת הנאמנות.

על בסיס עובדות אלו הואשם עורך הדין בביצוע עבירות על סעיפי הסל, קרי עבירה של מעשים הפוגעים בכבוד המקצוע עריכת דין על פי סעיפים 53 ו-61(1) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961 ועבירה של התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת דין לפי סעיף 61 (3) לחוק לשכת עורכי הדין תשכ"א 1961.

מי שייצג את עורך הדין פלוני בדיון המשמעתי היה עו"ד גדעון ויסמן ממשרד עורכי הדין ניסן ויסמן.

קודם לתחילת הדיון בא עו"ד גדעון ויסמן בדברים עם פרקליט ועדת האתיקה של ועד מחוז תל אביב, במטרה להבהיר את המצב העובדתי והראייתי לועדה. בעקבות כך, נעשתה פנייה לועדת האתיקה עצמה בבקשה כי הועדה תעיין מחדש בהחלטה להגיש קובלנה ולנהל את ההליכים המשמעתיים כנגד עו"ד פלוני.

לאחר דיון בועדת האתיקה קיבלה ועדת האתיקה את עמדתו של עו"ד גדעון ויסמן והחליטה כי השתכנעה: "...כי אין ברשותה ראיות מספיקות להרמת נטל הישכנוע מעל לכל ספק סביר שעו"ד ... עבר עבירה משמעתית. נוכח האמור, חזרה בה ועדת האתיקה מהקובלנה..."

כמפורט בהחלטה חזרה בה ועדת האתיקה מהקובלנה דבר שהוביל לזיכויו של עו"ד פלוני מכל אשמה בהתאם לכלל 10 ב לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים) התשכ"ב 1962.